Darina Verešová, manažérka

„Verím, že v LABORE nadväzujeme s ľuďmi viac ako štandardné vzťahy. Či už sa jedná o zákazníkov alebo o zamestnancov. LABORE vytvára puto medzi oboma stranami. A to je v dnešnom svete veľmi vzácne. Keď nám zákazníci povedia, že sú s nami spokojní, to je našou najväčšou odmenou.“

Sme cieľavedomý a inovatívny tím ľudí, ktorí chcú podnikaním napĺňať navyše aj sociálnu misiu - zamestnávať sociálne znevýhodnených ľudí na trhu práce, prispievať k rovnosti šancí a riešiť zásadné spoločenské problémy finančne udržateľným spôsobom.

Výhody, ktoré poskytujeme našim klientom

Objednaním služieb LABORE klient:
predlžuje svoj voľný čas, ktorý môže stráviť s rodinou, priateľmi či koníčkami
dáva prácu konkrétnym ženám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením
pravidelným upratovaním zachováva a predlžuje životnosť nehnuteľností a zariadenia domácností
odstráni starosti so zabezpečovaním čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu
upratovacia služba so sebou prináša širšie možnosti využitia (napr. žehlenie, pranie a i.)

O Našich Zamestnancoch

Naším primárnym cieľom je zamestnávať ľudí zdravotne a sociálne znevýhodnených a vieme, že naši zamestnanci sú našou vizitkou. Zamestnanci preto prechádzajú niekoľkofázovým zaškolením. Hodnotenie zamestnancov staviame na troch základných pilieroch – zamestnanci sú:
1. odborníkmi vo svojej práci,
2. zodpovední a
3. dôveryhodní.

O Našich Kvalitách

Používame tú najmodernejšiu techniku a špeciálne vybavenie pre zabezpečenie dokonalej kvality práce. Náš tím prechádza priebežným vzdelávaním, aby sme mohli neustále zdokonaľovať naše štandardy kvality a tým prekračovať vaše očakávania. Každému klientovi venujeme individuálnu pozornosť a naše služby sú preto šité na mieru.

O zverenom Majetku

Pravidelným čistením a ošetrovaním zariadenia domácnosti, či kancelárie sa zvyšuje jeho životnosť a zlepšuje disponibilita. V čase, v ktorom nám zveríte Vašu domácnosť alebo kanceláriu Vám ju ochránime pred zlodejmi, vytopením či požiarom.

Naša Stratégia:

  • Našimi službami v maximálnej možnej miere uspokojujeme potreby zákazníkov,
  • budujeme partnerstvá len s kvalitnými a poctivými dodávateľmi, ktorí zabezpečia kvalitu našich služieb,
  • zamestnávame zamestnancov, ktorým záleží na zveľaďovaní spoločnosti vďaka ich profesionálne vykonanej práci bez ohľadu na to, či sú vyučení v odbore. Na prvé miesto kladieme snahu učiť sa nové veci a snahu profesionálne rásť.
  • podporujeme a uznávame rodinu ako základnú bunku spoločnosti a ochraňujeme ľudský život od počatia až po jeho prirodzený koniec a takýto prístup deklarujeme verejne,
  • pôsobíme komunitne
  • podporujeme začleňovanie znevýhodnených ľudí do spoločnosti,
  • deklarujeme profesionálne, zodpovedné, transparentné, poctivé a čestné správanie sa / podnikanie voči zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom aj komunite.

„Objednaním našich služieb budete mať nielen perfektne, ale najmä s láskou upratané.“