Otvárame ďalšiu prevádzku sociálnej firmy

Vďaka podpore Nadácie Franz in Hilfe otvárame ďalšiu prevádzku so sociálnym rozmerom, ktorá ponúka služby práčovne so žehliarňou.

Nezisková organizácia Áno pre život zriadila ešte v roku 2012 sociálnu firmu LABORE, ktorej hlavným cieľom je zamestnávať ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Cieľovou skupinou sú ženy znevýhodnené na trhu práce, či už kvôli rodičovským povinnostiam alebo kvôli zdravotnému postihnutiu. Pre tieto ženy je potrebné vytvoriť pracovné miesta s ohľadom na ich potreby a rodičovské povinnosti.

Začiatkom tohto roka sa nám v Bytči podarilo uviesť do prevádzky Domov na pol ceste pre osamelé matky s deťmi. V suteréne tohto Domova sme zriadili práčovňu so žehliarňou, ktorá ponúka svoje služby aj verejnosti. Práčovňa Tip-top je jednou z prevádzok sociálnej firmy LABORE. Svoje pracovné zručnosti tu budú zlepšovať práve matky z Domova na pol ceste, ktorým sme v minulosti poskytli služby krízovej intervencie v Zariadení núdzového bývania. Tieto matky s deťmi úspešne prekonali krízovú životnú situáciu. Domov na pol ceste pre nich slúži ako odrazový mostík pri začatí samostatného života. Na to, aby sa vymanili z bludného kruhu sociálneho vylúčenia, sme zriadili aj práčovňou so žehliarňou.

„Prostredníctvom týchto podnikateľských aktivít sa snažíme prispieť k rovnosti šancí žien na trhu práce a riešiť zásadné spoločenské problémy finančne udržateľným spôsobom“, uviedla Zuzana Dobešová, riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život. Prevádzku práčovne a žehliarne nájdete na Zámockej ul. 122 v Bytči. Doprajte si čas s rodinou, pranie a žehlenie nechajte na nás. Zároveň tak pomôžete matkám a ich deťom po preklenutí krízy začať nový, lepší život.