Komunitný prístup

Na základe dlhoročných skúseností s ohrozenými skupinami obyvateľstva vychádzame z aktuálnych potrieb týchto ľudí. Svoju činnosť zameriavame na pomoc dievčatám, ženám a matkám s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Vieme, že osoby v riziku sociálneho vylúčenia potrebujú sociálnu asistenciu a odborné programy. Ak však chceme hovoriť o ich následnej sociálnej inklúzii, musia títo ľudia získať prácu. Zvlášť ohrozené sociálnym vylúčením sú práve matky s deťmi. Tejto skupine je potrebné vytvoriť pracovné miesta „šité na mieru“, s ohľadom na ich rodičovské povinnosti. Vytváraním pracovných miest sme naštartovali komplexnú pomoc osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.